NAV bæsjer på leggen, igjen!

img_0527

Tidligere i høst raste debatten og kampanjen #StoppNAV, men det ser ut at det har blitt delvis glemt. NAV har svart på noen spørsmål vi har hatt, og andre har de bare pent latt være å svare på, mens noen har de rett og slett løyet om.

I mitt forrige blogg-innlegg satte jeg døves personvern på agendaen, og fikk nærmest diagnosen paranoid av noen, mens andre mente jeg uttalte meg om noe jeg ikke har peiling på. Men idag så publiserte NRK en artikkel som omhandler en rapport arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng hadde bestilt.

NAV har ikke evnet, i tilstrekkelig grad, å forstå betydningen av hvor sentralt behandling av personopplysninger står i NAVs virksomhet og hvilket ansvar og rettslige plikter som følger av dette.

At oppslag i databaser som inneholder sensitiv brukerinformasjon blir loggført, har tydeligvis ikke vært preventivt nok til at saksbehandlere har gått langt over grensen. Det var nettopp denne loggen som skulle forhindre at sensitiv informasjon om bla. hørselshemmede brukere ikke skulle “lekke” på kryss av avdelinger innenfor NAV. Ifølge rapporten blir ikke loggene fulgt tilstrekkelig opp, slik at overtramp ikke fanges tilstrekkelig opp.

Å tro at NAV skal kunne klare å holde sin sti ren, og ikke kryss-lekke informasjon så som metadata om tolkeoppdrag, er direkte naivt. Denne problemstillingen bare enda mer aktuell nå som etatenog dets ansatte atter en gang blir tatt med buksene nede.

Problematikken i rapporten kan enkelt skyldes på enkelte ansatte hos NAV, men jeg mener at dette vitner om en ukulturmen når det er så enorme opplysningsmengder samlet på ett sted, så med mindre man har vanntette skott, dvs deler NAV i mindre uavhengige enheter, så vil dette gjenta seg straks massene har glemt denne rapporten.

Spørsmålet til NAV er: Vil denne rapporten feies under teppet på samme vis som tidligere rapporter?